Bộ từ điển ACCA

90% học viên của SAPP đồng tình rằng TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH là một trong những rào cản lớn nhất để tiếp cận môn học ACCA. Và Google Translate không thể giải quyết được vấn đề của bạn?!
Đây chính là giải pháp cho bạn:

 • Bộ từ điển với từ vựng được chọn lọc kỹ càng:
  • Từ điển MA/F2 - Kế toán quản trị
  • Từ điển FA/F3 - Kế toán tài chính
  • Từ điển AA/F8 - Kiểm toán và các dịch vụ đảm bảo
  • Từ điển TX/F6 - Thuế Việt Nam
  • Từ điển FM/F9 - Quản trị tài chính
 • Phiên âm chuẩn theo từ điển Oxford, đặc biệt có giải thích vô cùng kỹ càng các định nghĩa chuyên ngành bằng tiếng Việt.
 • Được biên soạn và cố vấn từ giảng viên ACCA của SAPP Academy.

Download trọn bộ từ điển ACCA ĐỘC QUYỀN ngay lúc này!

 • Bước 1: Hoàn thành thông tin đăng ký
 • Bước 2: Xác nhận đăng ký trong hòm mail
 • Bước 3: Nhận link tải sách