F3 ACCA - Kế toán tài chính được coi là môn học nền tảng rất quan trọng đối với học viên ACCA. Môn học cung cấp những kiến thức tổng quan về Chuẩn mực kế toán quốc tếBáo cáo tài chính, tạo tiền đề học chuyển tiếp lên các môn F7SBR (trước đây là môn P2). Do đó, việc học và thi F3 ACCA luôn được các học viên chú trọng.

Thi F3 ACCA Có Khó Không? Với pass rate trên toàn thế giới là 71% (theo số liệu tháng 6/2018). Việc thi đỗ F3 ACCA không hề khó nếu bạn nắm vững các nghiệp vụ kế toán đồng thời hiểu rõ ràng về cấu trúc đề thi của môn F3. Bạn có thể tham khảo các dạng câu hỏi môn F3 qua sách textbook, revision kit của Kaplan, BPP, đề thi thử của ACCA hay bộ tài liệu F3 ACCA của SAPP Academy

1. Bộ Tài Liệu Này Có Gì?

1. 450-Word Pocket Dictionary of Financial Accounting:

  • 450 từ & cụm từ tiếng Anh thường gặp trong kế toán tài chính;
  • Từ & cụm từ được phân loại theo chủ đề rõ ràng, dễ nhớ;
  • Phiên âm tiếng Anh chuẩn theo từ điển Oxford, có giải thích kỹ càng các định nghĩa chuyên ngành bằng tiếng Việt.

2. Case Study F3 ACCA - 14 Dạng Bài Tập Thường Gặp:

  • Tổng hợp 14 dạng bài tập thường gặp trong đề thi F3 ACCA cũng như các đề thi tuyển dụng BIG4 và Non-BIG;
  • Khái quát toàn bộ kiến thức về các chuẩn mực xuất hiện trong F3 ACCA;
  • Bài tập song ngữ Anh – Việt có đáp án chi tiết theo cách tiếp cận của ACCA;
  • Tình huống mang tính ứng dụng thực tế cao.

3. Mock Exam with Answer:

  • Đề thi được thiết kế dựa trên cấu trúc đề thi thật: 35 câu hỏi trắc nghiệm (2 điểm/câu), 2 câu hỏi đa tác vụ về Báo chính riêng và Báo cáo tình chính hợp nhất (15 điểm/câu) trong vòng 2 giờ làm bài;
  • Cập nhật đề thi mới nhất hàng năm;
  • Câu trả lời kèm giải thích rõ ràng.

----

"PRACTICE MAKES PERFECT"
SAPP Academy Chúc Bạn Ôn Tập Thật Tốt Và Có Kỳ Thi F3 ACCA Thành Công!

Hotline: 083 260 3600