SAPP Academy

Tài Liệu Tự Học F3 ACCA Trong Vòng 12 Tuần

[SAPP] Tài liệu tự học F3 ACCA.jpg

Sau rất nhiều cân nhắc, bạn đã quyết định theo đuổi chứng chỉ ACCA danh tiếng. Bước tiếp theo, bạn cần đưa ra lựa chọn nên học tập theo hình thức nào? Phương án tự học có thực sự phù hợp với bạn? Cùng tham khảo lộ trình tự học môn F3 - Kế toán tài chính (môn học nền tảng) do SAPP Academy biên soạn nhé!

Tài liệu tự học F3 ACCA chia lộ trình học làm 4 giai đoạn: Chuẩn bị - Học Tập - Ôn Tập - Ngày Thi với hướng dẫn và các tips cho từng phần hỗ trợ bạn tối đa trong việc học F3 tại gia.

  • Giai đoạn 1 - Chuẩn bị: Cẩm nang sẽ giới thiệu đến bạn các nguồn tài liệu cần tham khảo, làm thế nào để vạch ra thời gian biểu học tập hợp lý để theo đuổi F3 dài hơi. Và đặc biệt là kế hoạch học tập - ôn thi mẫu, từ đó bạn có thể điều chỉnh phù hợp.
  • Giai đoạn 2 - Học tập: Bạn nên bám sát vào kế hoạch đã lên, lập checklist các nội dung đã hoàn thành, nắm rõ các đầu mục/nội dung chính trước khi đi vào chi tiết.
  • Giai đoạn 3 - Ôn tập: Các câu hỏi, bài tập cần ôn luyện, hướng dẫn chi tiết giúp bạn tận dụng hết các tính năng trang website chính thức ACCA.
  • Giai đoạn 4 - Ngày thi: Bạn đã nỗ lực rất nhiều. Phần cuối cùng sẽ là các tips giúp bạn có một sự chuẩn bị tốt nhất và tinh thần thoải mái để vượt vũ môn thành công.